Fontein25jaar-25

Excellente school

Sinds januari 2020 mogen we basisschool De Fontein een ‘Excellente school’ noemen. Hierin zijn we uniek in Houten en daar zijn we samen met de leerlingen en ouders best trots op. De Inspectie van het Onderwijs complimenteert ons met het warme pedagogische klimaat, onze goede leerresultaten en de wijze waarop we de kinderen motiveren en betrekken bij hun leerproces.

The Leader in Me

Ons excellentieprofiel luidt: ‘Op basisschool De Fontein word je de beste versie van jezelf!’ Het is gekoppeld aan onze bewezen onderwijsaanpak ‘The Leader in Me’. Als school zorgen we ervoor dat er meer ruimte komt voor het echte ervaringsleren gecombineerd met het leren over jezelf, wie je bent, waar je vandaan komt en wat je nodig hebt om te groeien in je eigen ontwikkeling.

Unieke ontwikkeling

Elk kind maakt een unieke ontwikkeling door. Wij willen ieder kind graag goed begeleiden en een klimaat scheppen waarin kinderen zich thuis voelen en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Dit doen wij door te werken vanuit de zeven gewoonten van Stephen Covey, die aan de basis staan van ‘The Leader in Me’.

Goede opbrengsten

De opbrengsten en scores van De Fontein zijn goed. In ons onderwijs focussen we ons op dat waar je kind goed in is. Het is voor ons een uitdaging om goed in beeld te krijgen waar de talenten van kinderen liggen en die te versterken.

YHS_8791

“De Fontein slaagt erin om, met de door haar gekozen werkwijze, tot goede leerresultaten voor haar leerlingen te komen. Dit omvat nadrukkelijk meer dan louter cognitieve resultaten op landelijke toetsen omdat de school ook sterk presteert op het terrein van persoonsvorming en -ontwikkeling van haar leerlingen.”
– Inspectie van het Onderwijs

Bekijk hier het hele rapport van de Inspectie van het Onderwijs.