Fonteinsfeer-76

Onderwijs in groep 1 en 2

Voor kleuters is het belangrijk om de wereld al spelend te ontdekken. Vanuit dit spel zijn ze gemotiveerd om nieuwe dingen te leren.

Op basisschool De Fontein staan in groep 1 en 2 de ervaring en de belevingswereld van de kleuters centraal. We werken projectmatig en onze leerkrachten sluiten goed aan bij de belangstelling van je kind.

Samen leren

Het leerproces stimuleren we door groep 1 en 2 te combineren. De kinderen leren echt van en met elkaar. Ze leren sneller zelfstandig te werken, maar ook elkaar te ondersteunen. De ene keer krijgen ze steun, de andere keer kunnen ze zelf helpen.

Aansluiten bij belangstelling

De grootste ontwikkeling ligt daar waar de interesse van je kind ligt. We bieden kinderen daarom veel keuzevrijheid aan. Zo werken we op onze school bewust niet met een kiesbord. In onze visie stimuleert dit kinderen om snel werk af te ronden, zodat ze zeker zijn van een plekje in hun favoriete themahoek. Dit creëert een verkeerde houding. Bij ons mogen kinderen rustig werken en is er genoeg ruimte voor ieder kind om te kiezen wat het wil doen en leren. De leerkracht kijkt of de ontwikkeling doorloopt en daagt ze zo nodig uit om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Structuur geeft kinderen rust. Net als in de midden- en bovenbouw werken we daarom ook in de onderbouw met een leercontract. Kinderen weten zo wat ze in een week gaan leren. De dagindeling naast het bord toont de opbouw van de dag.

Fonteinsfeer-79