Fonteinsfeer-102

Onze identiteit

De Fontein is een open protestants-christelijke school, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. Dit betekent dat de school openstaat voor alle kinderen van wie de ouders de voorkeur geven aan protestants-christelijk onderwijs, maar ook voor de kinderen van ouders die om andere redenen voor onze school kiezen.

Respect, eerlijkheid, vertrouwen, behulpzaamheid, vergeving en samenwerken krijgen voortdurend aandacht. Binnen ons onderwijs gaan wij de kinderen voor in waarden en normen. Deze worden ontleend aan de Bijbel, aan culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede aan wetgeving.

Methode Trefwoord

We laten de kinderen breed kennismaken met andere culturen en tradities om hen te vormen tot wereldburger. Alle groepen werken met de godsdienstmethode Trefwoord. Deze methode is maatschappelijk georiënteerd. De school leert de kinderen de Bijbelverhalen kennen en van daaruit, op eigen niveau, ook het verband te leggen met de eigen leef- en belevingswereld.

We vertellen de kinderen verhalen, zingen liedjes, bidden samen en vieren de christelijke feestdagen. Eén keer per jaar rond Pasen gaan we samen naar de kerk. Met kerst hebben we een mooie viering in de school.

YHS_8309

Onze naam is ontleend aan de Bijbel, waar de woorden ‘bron’ en ‘fontein’ dezelfde betekenis hebben. Een fontein is sprankelend, verfrissend en altijd in beweging. De verschillende waterdruppels of spetters van een fontein horen bij elkaar.