Fonteinsfeer-59

Bewegend en onderzoekend onderwijs

Voldoende bewegen is essentieel voor een goede gezondheid. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen beter leren als ze meer bewegen.

Op basisschool De Fontein leren kinderen niet alleen zittend, maar ook door staand en bewegend opdrachten te doen. Dit past bij onze visie om kinderen precies dat te geven wat ze nodig hebben om het beste te kunnen leren. Bewegend leren laat de kinderen de leerstof op een actieve manier verwerken en toepassen. Het is een uitdagende leervorm en draagt ook bij aan de leerprestaties van de kinderen.

Leuke werkvormen

Het bewegend leren is een vast onderdeel van onze lessen. Het is veel leuker om niet alleen maar stil te hoeven zitten en te werken in een schrift. Er zijn diverse werkvormen: op een beweegkussen met vliegenmepper in de hand het juiste antwoord aantikken of met woordpropjes de juiste betekenis van een woord op een opdrachtblad zoeken en als je die gevonden hebt een nieuw propje zoeken. Een bijkomend voordeel: de lesstof wordt veel beter onthouden!