YHS_8748

Samen met ouders

De Fontein vindt de samenwerking en communicatie met ouders belangrijk. We zien ouders als partner en nemen ze mee in processen die betrekking hebben op hun kind. Samen hebben we één doel: het beste voor het kind.

Goede communicatie met ouders vinden wij enorm belangrijk. Daarom beginnen we elk schooljaar met een startgesprek, plannen we meerdere 15-minutengesprekken in en houden we kindgesprekken. Vanaf groep 4 zijn de kinderen hierbij aanwezig.

Eens in de twee maanden houden we inloop, zodat ouders samen met hun kind het kindportfolio kunnen inkijken en ook zicht krijgen op de vorderingen.

YHS_8755

“Over de eigen leerontwikkeling en leerwensen wordt met ieder kind gesproken en de ouders worden daar nauw bij betrokken. Daardoor is duidelijk zichtbaar dat op deze school de leerprocessen van de kinderen centraal staan en dat de leerstof en leermiddelen daar ondersteunend bij worden ingezet. Door zowel de kinderen als de ouders wordt dit in hoge mate gewaardeerd.”
- Inspectie van het Onderwijs