YHS_8384

Uniek concept: ‘The Leader in Me’

Op basisschool De Fontein wordt ieder kind echt gezien in wie het is: uniek en bijzonder. We vinden het belangrijk dat kinderen ‘goed in hun vel zitten’, leren hoe zij van binnenuit kunnen groeien en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de groep en de school. De onderwijsaanpak ‘The Leader in Me’ sluit daar naadloos op aan.

Zeven gewoonten

‘The Leader in Me’ is een pedagogische leerlijn, die kinderen op een speelse manier zeven gewoonten aanleert, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen.

Het geeft kinderen meer inzicht in hun eigen leerproces (eigenaarschap) en invloed op hun eigen resultaten. Ook biedt het onze leerlingen de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, probleemoplossend te denken, samen te werken en doelgericht te werk te gaan. Ze leren al van jongs af aan prachtig vertellen over hun ontwikkeling en reflecteren op hun eigen gedrag.

Eigenaarschap

Op De Fontein werkt ieder kind met een persoonlijk leercontract, afgestemd op zijn of haar instructiebehoefte, niveau en tempo. Het contract is onderverdeeld in sporen met veel, gemiddeld of weinig instructie per vak. Zo krijgt een kind echt onderwijs op maat.

De leerkracht houdt goed toezicht op de ontwikkeling. Elke week worden de instructielessen, opdrachten en activiteiten opgenomen in het leercontract. Kinderen weten wat ze moeten doen, oefenen zelf invloed uit op hun leerproces en maken zelfstandige keuzes. Zo houden we ook jouw kind betrokken en gemotiveerd, en dat komt de leerresultaten ten goede.

Ervaringsgericht onderwijs

Typerend voor onze school zijn de brede gangen en open deuren. We bieden een rijke leeromgeving en in de school werken kinderen onder meer samen aan projecten. Ons onderwijs biedt kinderen de ruimte om zelf onderzoeksvragen te stellen, met andere geïnteresseerden een plan van aanpak te maken en door middel van een presentatie geleerde stof te delen met klasgenoten.

Werken in teams

Samenwerken is een belangrijk speerpunt van De Fontein en daarom werken we door de hele school in Teams. De leerlingen van twee leerjaren werken met elkaar samen. Binnen een team is ‘leren van en met elkaar’ een natuurlijk proces. Samenwerken, het ‘leren leren’ en talentontwikkeling worden zo versterkt.

De leerkrachten van de teams werken intensief samen, waardoor hun kwaliteiten en expertise optimaal worden benut. Meerdere leerkrachten hebben zo zicht op de ontwikkeling van een kind.

Kindportfolio

Iedere leerling werkt aan zijn of haar kindportfolio. Dit is een map waarin eigen zelfgekozen werk en het persoonlijke ontwikkelingsplan van de leerling zitten. Het kindportfolio is een uniek voorbeeld van ‘onderwijs op maat’. Het portfolio maakt leerlingen bewust van hun eigen leerproces en maakt het inzichtelijk. Ook voor ouders is dit een mooi document, dat de ontwikkeling van hun kind weergeeft.

YHS_8816

“Bij de rondgang door de school tijdens het bezoek van de jury was goed zichtbaar dat kinderen de keuze hebben hoe ze willen werken en welke taak ze willen oppakken. Een grote afwisseling van instructiemomenten aan instructiegroepjes, zelfstandig werkende leerlingen in stilteruimtes en samenwerkende leerlingen op leerpleinen was zichtbaar. Daarbij toonden de leerlingen een grote mate van taakgerichtheid waardoor veel ruimte ontstaat voor de leerkrachten om observerend, coachend of begeleidend te werken.”
– Inspectie van het Onderwijs