YHS_8735

Ontwikkelingsvoorsprong

Basisschool De Fontein is sterk in het signaleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. We doen dit al vanaf groep 1 en hebben een goed aanbod voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Onderwijs op maat

Binnen ons reguliere onderwijsaanbod bieden we lesstof aan op vier niveaus. Niveau ofwel spoor rood past bijvoorbeeld bij de kinderen die meer aankunnen. We passen per vak de sporen aan de ontwikkeling van een kind aan.

‘Challenge’-groep

Met onze ‘Challenge’-groep bieden we groepsoverstijgend kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong uitdagende activiteiten aan. Ze krijgen extra onderzoeksopdrachten, samenwerkingsopdrachten en o.a. het vak filosoferen. Onze twee speciaal geschoolde leerkrachten begeleiden als Talentcoach deze leerlingen en signaleren wie hiervoor in aanmerking komt.

Day a Week School

De Day a Week School (DWS) biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen, die uitblinken in leerprestaties en denkstrategieën. Dit gaat om kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan ons verrijkte lesaanbod en de ‘Challenge’-groep kunnen bieden.

Eén dag per week komen vanuit verschillende basisscholen uit Houten drie groepen van circa 18 leerlingen samen op De Fontein. De ontmoeting met ontwikkelingsgelijken is belangrijk voor deze groep begaafde leerlingen. De doelstellingen van Day a Week School zijn: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit gebeurt door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

Voor de toelating krijgen alle leerlingen in groep 5 een hersenkraker (screeningsmethode) aangeboden. Daarnaast wordt er een dossieranalyse gedaan. De identificatie wordt zorgvuldig uitgevoerd door hiervoor opgeleide Intern Begeleiders en Talentcoaches.

Kijk voor meer informatie op: https://www.dayaweekschool.nl/