Fonteinsfeer-106 (1)

Warm pedagogisch klimaat

Wij willen kinderen een veilige plek bieden waar ze zich thuis voelen, en ze optimaal begeleiden in hun ontwikkeling. Respect hebben voor elkaar en gelijkwaardigheid zijn hiervoor belangrijke voorwaarden.

Goede sfeer

De Fontein wordt door het team, de ouders en ook de Inspectie van het Onderwijs geprezen om het warme pedagogische klimaat. De gewoonten uit ‘The Leader in Me’ spelen een grote rol bij het scheppen van de goede sfeer. Op onze school hebben we oog voor elkaar en is de tolerantie erg groot. Kinderen leren om goed naar anderen te luisteren, elkaar te begrijpen en samen te werken.

De kinderen van onze school willen elkaar graag helpen en kijken goed hoe ze dat het beste voor elkaar kunnen doen. Daar zijn wij als team heel trots op.

Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Kinderen zijn nooit vervelend, maar kunnen zich wel eens vervelend gedragen. Meestal heeft dat een achterliggende oorzaak. Wij zetten ons graag in om die oorzaak te achterhalen en het gedrag zo positief bij te sturen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een gelukkige basisschooltijd hebben en het later ook op sociaal vlak goed doen in het voortgezet onderwijs.

Vertrouwenspersoon

Kinderen kunnen met iets rondlopen, waarover ze wel zouden willen praten. Zij kunnen thuis terecht bij hun ouder(s)/verzorger(s) en op school bij hun leerkracht. Maar als er dingen zijn die je liever niet thuis of met je leerkracht bespreekt, kun je op school terecht bij juf Irene. Zij is de interne vertrouwenspersoon en staat ook klaar voor een gesprek met ouders als daar behoefte aan is. Irene Hoekman is op school te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag of via irenehoekman@fluenta.nl.